Szintentartó angol nyelvi tanfolyamok

Szintentartó angol nyelvi tanfolyamok

Ezt a tanfolyamot olyan hallgatók számára terveztük, akik már túl vannak a sikeres középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgán, de továbbra sem szeretnék abbahagyni a nyelvtanulást, illetve szeretnék szinten tartani nyelvtudásukat. Változatosan összeállított, érdekes témákon keresztül szeretnénk bővíteni szókincsüket, megerősíteni nyelvtani ismereteiket, anyanyelvi tanár biztosításával pedig a beszéd és hallásutáni megértésüket. Olyan általános, korszerű nyelvtudás szeretnénk biztosítani, melynek birtokában a nyelvet már jól beszélő  hallgatók még inkább  képesek legyenek munkaterületüknek, érdeklődési körüknek megfelelő idegen nyelvi ismereteik alkalmazására, a mindennapi élethelyzetekben való spontán használatára.

A képzésre jelentkezhet bárki, aki

  • középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik, tudását szeretné folyamatosan szinten tartani, illetve továbbfejleszteni

 A sikeres nyelvtanulást biztosítják a

  • szaktanári magyarázat
  • kommunikatív anyagfeldolgozás csoportos / pár / egyéni munkára építve
  • önálló tanulás
  • önértékelő tesztek kitöltése
  •  tanári segítség az anyag feldolgozásához
  • témák / szituációk ’valós’ helyzetekben való feldolgozása
  • szokások kialakítása / pozitív  megerősítés
  • megfelelő motiváció érdekében szemléltető eszközök, hatékony tanítási technikák alkalmazása
  • a négy alapkészség: beszéd / hallás / olvasás és íráskészség integrált fejlesztése megfelelő szövegkörnyezetben, megfelelő arányban, a legcélravezetőbb eszközök, technikák segítségével