Angol emelt szintű érettségire / felvételire felkészítő tanfolyamok

Angol emelt szintű érettségire / felvételire felkészítő tanfolyamok

A tanfolyam kifejezetten az emelt szintű érettségi / angol nyelvi felvételi szóbeli és írásbeli feladataira épül. Célja, hogy a hallgatók  betekintést nyerjenek a vizsga menetébe, értékelésébe, annak részfeladataiba. Rendszeres visszajelzést kapjanak felkészültségükről, hiányosságaikról, lehetőséget a szükséges készségek továbbfejlesztéséhez, hogy képessé váljanak a sikeres  emeltszintű vizsgára.

A képzésben való részvétel feltételei

A képzésben azok a hallgatók vehetnek részt, akik a haladó szintfelmérés 60%-os teljesítésére képesek. Ez alapfeltétele annak, hogy az emeltszintű érettségi / felvételi  anyagát gördülékenyen, a feladatokat  eredményesen  és a tanfolyam alatt végzett munkát hatékonyan tudják beépíteni korábban szerzett ismereteibe.

A tanfolyam során a hallgatók átveszik a sikeres vizsgához szükséges

 • szókincset, annak területeit (nagy hangsúlyt fektetve a célnyelv kultúrájának megismerésére)
 • a nyelvtani követelményeket a hozzákapcsolódó feladattípusokat
 • a négy alapkészség (hallás, beszéd, írás és olvasás) fejlesztésének követelményeit, az azokra épülő feladatokat
 • a tevékenységi formákat
 • az értékelés módszereit

A hallgatók folyamatos visszajelzést kapnak:

 • írásbeli munkák javítása, értékelése
 • szóbeli teljesítmény értékelése
 • próba-tesztek megoldása, azok javítása, értékelése
 • próbavizsga, annak javítása, értékelése

A tanfolyam hatékonyságát biztosítja a

 • szituációk kommunikatív feldolgozása  csoportos / pár munkára építve
 • önálló tanulás
 • témák rendszerezése / önálló kidolgozása / önálló témakifejtés
 • szokások kialakítása / pozitív megerősítés
 • a négy alapkészség: beszéd / hallás / olvasás és íráskészség integrált fejlesztése megfelelő szövegkörnyezetben, megfelelő arányban, a legcélravezetőbb eszközök, technikák segítségével