Angol nyelvvizsgákra felkészítő tanfolyamok (DExam – ORIGO, TELC)

ANGOL NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK

A tanfolyamok célja a hallgatók alap – közép és felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítése, kifejezetten a választott nyelvvizsga szóbeli és írásbeli feladataira építve. Ezzel a hallgatók betekintést nyerhetnek a nyelvvizsga menetébe, értékelésébe, annak részfeladataiba. Rendszeres visszajelzést kapnak felkészültségükről, hiányosságaikról, lehetőséget a szükséges készségek továbbfejlesztéséhez, hogy képesek legyenek a sikeres nyelvvizsgára.

A képzésben való részvétel feltételei

A képzésben azok a hallgatók vehetnek részt, akik a választott szintnek megfelelő szintfelmérés 60%-os teljesítésére képesek. Ez alapfeltétele annak, hogy a tanfolyam anyagát gördülékenyen, a feladatokat eredményesen és a tanfolyam alatt végzett munkát hatékonyan tudja beépíteni korábban szerzett ismereteibe.
A csoportok a szinteknek megfelelően szerveződnek.

Alap, közép- és felsőfokú szintekre bontott tanfolyam programja tartalmazza a sikeres nyelvvizsgához szükséges

 • szókincset, annak területeit (nagy hangsúlyt fektetve a célnyelv kultúrájának megismerésére)
 • a nyelvtani követelményeket, a hozzájuk kapcsolódó feladattípusokat
 • a négy alapkészség (hallás, beszéd, írás és olvasás) fejlesztésének követelményeit, az azokra épülő feladatokat
 • a tevékenységi formákat
 • az értékelés módszereit

A hallgatók folyamatos visszajelzést kapnak:

 • írásbeli munkák javítása, értékelése
 • szóbeli teljesítmény értékelése
 • próba-tesztek megoldása, azok javítása, értékelése
 • próbavizsga, annak javítása, értékelése

A tanfolyam hatékonyságát biztosítja a

 • szituációk kommunikatív feldolgozása csoportos / pár munkára építve
 • önálló tanulás
 • témák rendszerezése / önálló kidolgozása / önálló témakifejtés
 • szokások kialakítása / pozitív megerősítés
 • a négy alapkészség: beszéd / hallás / olvasás és íráskészség integrált fejlesztése megfelelő szövegkörnyezetben, megfelelő arányban, a legcélravezetőbb eszközök, technikák segítségével