Felnőttképzési nyilvántartási szám
09-0050-06
  Cím: LINNÉ Nyelvoktató és Képzőművészeti BT nyelviskolája, – 4025 Debrecen, Széchenyi u. 8. II./2
Telefon: (52) 531-105/114 mellék, (52) 531- 106/114 mellék, Mobil: 06-20-991-9246
Aktuális | Bemutatkozó | Tanfolyamaink | Vállalati képzések | Tanáraink | Kedvezmények | Elérhetőségeink

NYELVOKTATÁS
Általános angol nyelvi képzések
   
Angol nyelvvizsgákra felkészítő tanfolyamok
DExam – ORIGO . TELC
   
Angol emelt szintű
érettségire/felvételire felkészítő tanfolyamok
   
Szintentartó angol tanfolyamok
   
Akkredidált módszertani kurzusok angoltanároknak
   
Műhelyfoglalkozások angoltanároknak


Akkreditált módszertani kurzusok angoltanárok számára

A tanfolyamok segítenek a résztvevőknek a megfelelő tanítási anyagok, feladattípusok kiválasztásában és kialakításában. Hozzájárulnak eddigi ismereteiknek felfrissítéséhez, annak bővítéséhez és mindezen keresztül a nyelvtanítás magasabb színvonalához. További célja elősegíteni a tanárok közötti együttműködést és tapasztalatcserét. A résztvevők saját tanulócsoportjaikkal próbálják ki a foglalkozásokon megismert módszereket és tanítási anyagokat, és tapasztalataikat megbeszélik csoporttársaikkal.

Választható tanfolyamaink

  • Kisiskolások angoltanítása:

a kisiskolások tanításának gyakorlati oldalának megvitatása, ötletek megosztása, tanárok közötti együttműködés fejlesztése, új módszerek

  • A brit országismeret módszertana (Az angol nyelv és kultúra integrált oktatása):

a résztvevők Nagy-Britanniáról alkotott képének felfrissítése aktuális ismeretekkel,
segítséget nyújt az autentikus, korszerű anyagok tanórai felhasználásához,
a tanárok felkészítése arra, hogy a diákok interkulturális készségét fejlesszék a brit és magyar kultúra összehasonlító elemzése által

  • Multimédia az angol nyelv tanításában:

különböző forrásanyagok keresése, azok letöltése a hatékonyabb és élvezetesebb nyelvtanulás érdekében
az új források birtokában saját osztálytermi tevékenységek tervezése, kipróbálása
segít a webquests használatában, on-line projectek kivitelezésében, osztály web-lapok létrehozásában
számítógép / Internet előnyeinek kiaknázása az angol nyelv tanításának hatékonyabbá tétele érdekében
multimédiás eszközök alkalmazása az angol nyelvi órákon: Teachingfish, PowerPoint, HotPotato
web-lap készítése
filmszerkesztés
zene és videó

A képzésben általános és középiskolai tanárok vehetnek részt, de főiskolai, egyetemi hallgatók tanítással kapcsolatos módszertani ismereteinek gazdagítását is szolgálhatják.

 A résztvevők a kurzusokon aktívan vesznek részt:

  • újságcikkeket, segédanyagokat olvasnak  és tanulmányozzák azokat
  • tanítási ötleteiket összegyűjtik, rendszerezik
  • projekt munkát készítenek
  • az elsajátított különböző tevékenységi formákat kipróbálják, azokat értékelik, újakat mutatnak be
  • 1-2 oldalas esszé írása a tanfolyamon szerzett tapasztalatokról
  • a kurzus során tanultak alapján minták készítése, kipróbálása, értékelése

A tanfolyam időtartama
A tanfolyam 30 órás. A foglalkozások időpontja ( három péntek délután, három szombat délelőtt) zavartalan tanítást biztosítanak a  résztvevőknek hét közben.
A tanfolyam díja 35 000 Ft. / fő.

  Készítette: Zone 404
Együttműködő partnereink
 http://www.zakanyfitness.hu/