Felnőttképzési nyilvántartási szám
09-0050-06
  Cím: LINNÉ Nyelvoktató és Képzőművészeti BT nyelviskolája, – 4025 Debrecen, Széchenyi u. 8. II./2
Telefon: (52) 531-105/114 mellék, (52) 531- 106/114 mellék, Mobil: 06-20-991-9246
Aktuális | Bemutatkozó | Tanfolyamaink | Vállalati képzések | Tanáraink | Kedvezmények | Elérhetőségeink

NYELVOKTATÁS
Általános angol nyelvi képzések
   
Angol nyelvvizsgákra felkészítő tanfolyamok
DExam – ORIGO . TELC
   
Angol emelt szintű
érettségire/felvételire felkészítő tanfolyamok
   
Szintentartó angol tanfolyamok
   
Akkredidált módszertani kurzusok angoltanároknak
   
Műhelyfoglalkozások angoltanároknak


Angol emelt szintű érettségire / felvételire felkészítő tanfolyamok

A tanfolyam kifejezetten az emelt szintű érettségi / angol nyelvi felvételi szóbeli és írásbeli feladataira épül. Célja, hogy a hallgatók  betekintést nyerjenek a vizsga menetébe, értékelésébe, annak részfeladataiba. Rendszeres visszajelzést kapjanak felkészültségükről, hiányosságaikról, lehetőséget a szükséges készségek továbbfejlesztéséhez, hogy képessé váljanak a sikeres  emeltszintű vizsgára.

A képzésben való részvétel feltételei

A képzésben azok a hallgatók vehetnek részt, akik a haladó szintfelmérés 60%-os teljesítésére képesek. Ez alapfeltétele annak, hogy az emeltszintű érettségi / felvételi  anyagát gördülékenyen, a feladatokat  eredményesen  és a tanfolyam alatt végzett munkát hatékonyan tudják beépíteni korábban szerzett ismereteibe.

A tanfolyam során a hallgatók átveszik a sikeres vizsgához szükséges

 • szókincset, annak területeit (nagy hangsúlyt fektetve a célnyelv kultúrájának megismerésére)
 • a nyelvtani követelményeket a hozzákapcsolódó feladattípusokat
 • a négy alapkészség (hallás, beszéd, írás és olvasás) fejlesztésének követelményeit, az azokra épülő feladatokat
 • a tevékenységi formákat
 • az értékelés módszereit

A hallgatók folyamatos visszajelzést kapnak:

 • írásbeli munkák javítása, értékelése
 • szóbeli teljesítmény értékelése
 • próba-tesztek megoldása, azok javítása, értékelése
 • próbavizsga, annak javítása, értékelése

A tanfolyam hatékonyságát biztosítja a

 • szituációk kommunikatív feldolgozása  csoportos / pár munkára építve
 • önálló tanulás 
 • témák rendszerezése / önálló kidolgozása / önálló témakifejtés
 • szokások kialakítása / pozitív megerősítés
 • a négy alapkészség: beszéd / hallás / olvasás és íráskészség integrált fejlesztése megfelelő szövegkörnyezetben, megfelelő arányban, a legcélravezetőbb eszközök, technikák segítségével

 

  Készítette: Zone 404
Együttműködő partnereink
 http://www.zakanyfitness.hu/